mk | eng

Реализирани проекти

Пријави се за newsletter

Референтна листа

На договорени и изведени објекти во последните 5 (пет) години:

 • ИК-БАНКА АД-Скопје, филијала Прилеп.
 • ИЦЕМАК - Скопје, Oбјекти за Производство на пиротехнички производи во с.Сопиште,
 • Изведување на градежни работи – реконструкции:

-    ОСУ ”Јовче Тесличков” Велес,
-    ОУ “Његош“ - колонија Идризово,
-    СУГС “Димитар Влахов” Скопје,
-    СУГС “Димитар Влахов” Скопје,
-    СЕПУГС “Васил Антевски - Дрен” Скопје,
-    ОУ ”Невена Георгиева - Дуња” Скопје,

 • АД АЛКАЛОИД - Скопје, Магацини за трговска стока, Скопје,
 • АД АЛКАЛОИД - Скопје, Магацин за сировини за хемодијализа, Скопје,
 • ЕУРОМИЛК – ДОО, Скопје, реконструкции и уредувања на објекти во с.Горно Лисиче,
 • ЦД Клуб МАКИ – ДООЕЛ, Скопје, објект за одмор и рекреација на Ски Центар Кожуф, општина Кавадарци,
 • МЕДИКУС ХЕЛП – ДООЕЛ, Скопје, објект магацински и деловно административен простор во Визбегово, Скопје
 • ВЛАДА НА РМ – Служба за општи и заеднички работи, Скопје - административен објект на ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бб, Скопје,
 • ВЕНИ ВИДИ ВИЦИ – ДОО, Скопје, угостителски објекти „АЊА“ во Скопје,
 • ГРАД СКОПЈЕ, Скопје, санација на објект „ЕЗЕРЦЕ“ во првиот дел на Градски парк, Скопје,
 • ГРАД СКОПЈЕ, Скопје, реконструкција на чешми во Градскиот парк, прв дел, Скопје,
 • АД МАКЕДОНСКА ПОШТА, Скопје, објект ЕПМ 1106 ГТЦ, Центар, Скопје,
 • АД МАКЕДОНСКА ПОШТА, Скопје, објект ЕПМ Велес, нас.Тунел, Велес,
 • АД МАКЕДОНСКА ПОШТА, Скопје, објект ЕПМ 1114, Центар, Скопје,
 • ОПШТИНА АЕРОДРОМ, Скопје, изградба на чешми за пиење вода на територија на Општина Аеродром, Скопје,
 • ОПШТИНА АЕРОДРОМ, Скопје, детски игралишта на територија на Општина Аеродром, Скопје,
 • ОПШТИНА АЕРОДРОМ, Скопје, изградба на чешми за пиење вода на територија на Општина Аеродром, Скопје,
 • МАГ КОМЕРЦ – ДООЕЛ, Скопје, објект магацин за опрема за продавници со изложбен и административен простор во Горно Лисиче, Скопје,
 • АД АЛКАЛОИД - Скопје, објект Фабрика Козметика на локалитет Ѓорче Петров, Скопје,
 • АД АЛКАЛОИД - Скопје, објект Погонска хала на локалитет Ѓорче Петров, Скопје,
 • ПЛАМТЕКС – ДООЕЛ, Скопје, објект погонска хала со локалитет Индустриска зона во с.Марино, Скопје,
 • МОНМАР – ДОО, Скопје, склад за трговска стока со локалитет Индустриска зона во с.Марино, Скопје,
 • АД АЛКАЛОИД - Скопје,  објект Магацин за суровини и амбалажа на локалитет Ѓорче Петров, Скопје,
 • ВЕНИ ВИДИ ВИЦИ – ДОО, Скопје, деловен објект „БЈАНКО“ - Центар, Скопје.

logo2

Адреса: ул.Бел Камен 6/2
1000 Скопје, Р. Македонија
Тел: 02/3176-224
Е-маил: info@trgoinzenjering.com.mk

Повеќе

Побарајте информација

Име:

E-mail: